Fördelar med flexibla kontor

Aram SeddighFlexibla, aktivitetsbaserade kontor är en het trend just nu. Möjligheten att sitta på olika ställen beroende på aktivitet antas gynna medarbetarnas produktivitet, kreativitet och psykiska välmående. Än så länge är det dock ont om konkreta forskningsresultat om hur medarbetarna påverkas av dessa flexibla kontor.

“Att ha valmöjligheter är ofta positivt för medarbetarna, men det kan också finnas nackdelar”, säger kontorsforskaren Aram Seddigh.

Läs mer här.